DE VIJF ZUILEN VAN DE ISLAM POSTER

€ 2,00

DE VIJF ZUILEN VAN DE ISLAM POSTER ( digitaal )

De zuilen van de Islaam zijn de fundamenten waarop de Islaam gebouwd is. De Islaam bevat vijf zuilen. Zij worden in een overlevering genoemd waarin Ibn ‘Omar (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) verhaalde dat de profeet ( Vrede zij met hem) heeft gezegd: “De Islaam is op vijf (zuilen) gebouwd: (1) de getuigenis dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, (2) het verrichten van het gebed, (3) het geven van zakaah (verplichte liefdadigheid), (4) het vasten in de maand Ramadhaan en (5) het verrichten van de h’adj (bedevaart).”

(Overgeleverd door al- Boekhaarie en Moeslim.)

We hebben deze 5 zuilen van de islam gevisualiseerd in poster vorm zodat het kind deze dagelijks ziet en onthoudt. Zo kun je er verder op inspelen.

De poster is beschikbaar op A3 & A4 formaat.

De poster kun je tijdelijk bestellen via onze Whatsapp of via de mail.